درگیری با کارگران شهرداری؛ هادی ساعی زخمی و عمویش جان باخت

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: این بار عضو شورای شهر و عمویش یک طرف دعوا بودند/ مرگ شهروند دیگری در درگیری با ماموران شهرداری