سخنان مجدد وزیر دفاع آمریکا بیانگر شعور پایین وی و غرض‌ورزی آمریکایی‌ها/ توان دفاعی ایران پتک سنگین نظام در برابر زیاده خواهی دشمنان

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: سخنان مجدد وزیر دفاع آمریکا بیانگر شعور پایین وی و غرض‌ورزی آمریکایی‌ها/ توان دفاعی ایران پتک سنگین نظام در برابر زیاده خواهی دشمنان