کارخانه «سامان کاشی» برای پنجمین بار تعطیل شد/ بیکاری ۴۰۰ کارگر

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: * دستور روحانی برای پیگیر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده * کارخانه «سامان کاشی» تعطیل شد/ بیکاری ۴۰۰ کارگر