سرخط
یک بار دیگر در آب‌های مدیترانه فاجعه انسانی رخ داد. قایقی با بیش از ۷۰۰ پناهجو دچار سانحه شد و تنها ۲۸ نفر از آن‌ها زنده ماندند.