سرخط
در پی غرق شدن کشتی حامل مهاجران در دریای مدیترانه دست کم هفتصد نفر جان باختند. این کشتی از لیبی عازم سواحل ایتالیا بود و حادثه در دویست کیلومتری…