اعتراض یک نماینده به دیوارکشی اطراف مجلس

منبع خبر: فرارو

اخبار مرتبط: اعتراض به دیوارکشی در اطراف ساختمان مجلس ایران