دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس متوقف شد

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: توقف دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس