دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس متوقف شد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توقف دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: توقف دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس