توقف دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: توقف دیوارکشی اطراف ساختمان مجلس