توضیح وزیر کشور به مجلس درباره ورود پولهای کثیف به سیاست

وزیر کشور ایران، دو ماه پیش درباره ورود پول های کثیف به سیاست ایران، حرف‌هایی زد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. حرف‌هایی که باعث شد نمایندگان او را به مجلس بکشانند تا توضیح بدهد.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: چگونگی مواجهه با موضوع پول‌های کثیف