طرح کنگره آمریکا بازی داخلی آمریکایی‌هاست/ایران نباید غرامت رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را بدهد

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل با اشاره به تصویب رساندن طرحی در کنگره آمریکا در توافق نهایی مذاکرات تأثیرگذار باشد، گفت: طرح این مسئله یک بازی داخلی بین قوه مجریه و مقننه آمریکاست.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: طرح کنگره آمریکا بازی داخلی آمریکایی‌هاست/ایران نباید غرامت رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را بدهد