ادامه اعتراضات به بازداشت نرگس محمدی

با گذشت کمتر از یک روز از بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشری در ایران، اعتراضات نسبت به این اقدام چه در داخل ایران و چه خارج از کشور گسترش یافته است.

منبع خبر: رادیو زمانه

اخبار مرتبط: بازداشت نرگس محمدی به روایت گوهر عشقی