تصویب قانون جامع حمایت از مالکیت فکری، ادبی و صنعتی گام مهمی برای حمایت از مالکیت فکری در ایران خواهد بود

معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور گفت: با تصویب قانون جامع حمایت از مالکیت فکری، ادبی و صنعتی در مجلس شورای اسلامی، گام بسیار مهمی برای حمایت از مالکیت فکری در ایران برداشته خواهد شد.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: تصویب قانون جامع حمایت از مالکیت فکری، ادبی و صنعتی گام مهمی برای حمایت از مالکیت فکری در ایران خواهد بود