عکس/ صفحه اول روزنامه ها، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، ۷ می (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، پنجشنبه 17 اردیبهشت، 7 می (به روز شد)
پیک ایرانمنبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: صفحه اول روزنامه های چهارشنبه