تایید شورای نگهبان برای طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از تهران

شورای نگهبان طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران را تأیید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم اردیبهشت‌ماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: تایید شورای نگهبان برای طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از تهران