سرخط
عربستان سعودی پیشنهادی مبنی بر برقراری آتش‌بس پنج‌روزه در یمن ارائه داده است.