۲۵۰ فعال حقوق بشر و روزنامه نگار خواستار آزادی نرگس محمدی شدند

۲۵۰ فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان به همراه تعدادی از روزنامه نگاران در بیانیه ای ضمن محکومیت بازداشت نرگس محمدی خواستار آزادی وی شده اند. به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از تارنمای ملی-مذهبی در این بیاینه امضا کنندگان ضمن اشاره حضور نیروهای امنیتی در منزل نرگس محمدی و انتقال وی به…

منبع خبر: خبرنامه ملی ایرانیان

اخبار مرتبط: بیش از۲۵۰ تن ازفعالان حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه نگاران خواهان آزادی نرگس محمدی شدند