سرخط
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل همچنین گفت: امیدواریم کلیه درگیری ها در یمن هر چه سریع تر متوقف و مذاکرات از سر گرفته شود.