سرخط
تکلیف دولت جدید بریتانیا باید تا 11 روز دیگر (18 مه) و پیش از تشکیل جلسه مجلس عوام مشخص شود. ملکه الیزابت قرار است روز 27 ماه مه (ششم خرداد) برنامه دولت جدید را رسما در پارلمان بخواند.