حزب محافظه کار پیشتاز انتخابات انگلیس

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی انگلیس نشان می دهد ، حزب محافظه کار ۳۱۶ کرسی پارلمان این کشور را به دست گرفته است.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: واکنش به پیروزی حزب محافظه کار بریتانیا در انتخابات پارلمانی