پیروزی محافظه کاران در انتخابات سراسری بریتانیا

منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: پیروزی محافظه کاران بریتانیا، زمان تحقق وعده ها