ایران؛ موضوع نشست وزرای عرب با اوباما در کمپ دیوید

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: گردهمایی دلواپسان عرب در کمپ دیوید!