«طرح بازبینی توافق اتمی با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید»

خبر / رادیو کوچه   مجلس نمایندگان آمریکا، طرح نظارت بر توافق ‌اتمی با ایران را که هفته گذشته از سوی سنای آن کشور به تصویب رسیده بود، با اکثریت قاطع ۴٠٠ رای موافق در برابر ٢۵ رای مخالف تصویب کرد. پیش‌تر مجلس سنای آمریکا این طرح را با ٩٨ رای موافق در مقابل تنها […]

منبع خبر: رادیو کوچه

اخبار مرتبط: تصویب طرح بودجه دفاعی ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان آمریکا علی رغم تهدید وتوی اوباما