عامل بمبگذاری در ماراتن بوستون به مرگ محکوم شد

هیات منصفه دادگاهی در آمریکا جوهر سارنایف، عامل بمبگذاری ماراتن بوستون را به مرگ محکوم کرد.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: عامل بمبگذاری در ماراتن بوستون به مرگ محکوم شد