سرخط
در حالی که برخی تحلیلگران، ظهور داعش را ناشی از کمک های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای پیشبرد اهداف این رژیم می دانند یک وزیر کابینه امنیتی این رژیم روز یکشنبه با استناد به حضور داعش در سوریه گفت: زمان آن فرا رسیده که جهان مالکیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسد.