سرخط
رویترز افزود: اظهارات این عضو کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ظاهرا' برای بهره برداری از بحث های جهانی درباره چگونگی پایان دادن به جنگ داخلی چهار ساله سوریه، عنوان شده و این در حالی است که سوریه عملا' دچار تجزیه شده است.