سرخط
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند حضور شاهزاده مقرن در خارج سبب تقویت مخالفان خواهد شد؛ موضوعی که پیش از وی، ولید بن طلال بن عبدالعزیز یکی از مخالفان حکومت ملک سلمان پادشاه سعودی به آن روی آورد.