سرخط
برخی رسانه های منطقه با یادآوری ادامه اختلافات در خاندان آل سعود از احتمال مهاجرت شاهزاده «مقرن بن عبدالعزیز » ولیعهد برکنار شده عربستان سعودی به انگلیس خبر دادند.