سرخط
کارشناس روس خبرگزاری «توپورا» روسیه می‌گوید با وجود گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها در مورد پیش‌روی تروریست‌ها در سوریه، دمشق با حمایت ارتش و متحدانش در برابر این گروه‌ها تسلیم نمی‌شود.