روابط عمومی دفتر رهبری: پنج شنبه روز اول ماه رمضان است

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری: پنج شنبه روز اول ماه رمضان است