دفتر رهبری: پنجشنبه اول ماه رمضان است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری: پنج شنبه روز اول ماه رمضان است