آزادی فردی که برای یک سکه "مهریه" زندانی بود

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آزادی فردی که برای یک سکه "مهریه" زندانی بود!