آمریکایی‌ها حرفه‌ای رفتار کردند، ما بد/نمی‌شود در ورزش رفتار سیاسی داشت

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آمریکایی‌ها حرفه‌ای رفتار کردند ما بد، نظر رئیس پیشین سازمان تربیت‌بدنی در مورد رفتار غلط رسانه‌ای با والیبال