آمریکایی‌ها حرفه‌ای رفتار کردند، ما بد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: آمریکایی‌ها حرفه‌ای رفتار کردند ما بد، نظر رئیس پیشین سازمان تربیت‌بدنی در مورد رفتار غلط رسانه‌ای با والیبال