آغاز محاکمه حسن هابره، دیکتاتور سابق چاد در کشور سنگال

منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: آغاز محاکمه دیکتاتور سابق چاد در سنگال