شورای امنیت سازمان ملل متحد، توافق جامع هسته ای را تایید کرد

۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اتفاق آرا، توافق جامع هسته ای را که هفته گذشته بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به دست آمد تایید کردند. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می کند که قطعنامه ها و تحریم های پیشینِ این شورا، در روز اجرای توافق، رفع خواهد شد، اگرچه در «برنامه جامع اقدام مشترک» آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران، این تحریم ها بازگشت پذیر خواهند بود. همه شروط ذکر شده در قطعنامه تازه، پس از ده سال پایان خواهد یافت. در پی تایید توافق جامع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا هم که صبح امروز در جلسه وزرای خارجه این اتحادیه توافق جامع را تایید کرده بود، ، جزییات آن را بررسی خواهد کرد. 

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را تایید کرد