تلاوت مردم‌پسند و دستان پینه‌بسته «عبدالعال» را از دیگر قاریان متمایز کرده بود

یک استاد قرآن با اشاره به خصوصیات سید متولی عبدالعال گفت: تلاوت مردم پسند و دستان پینه‌بسته از کشاورزی عبدالعال را از دیگر قاریان متمایز کرده بود.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: تلاوت مردم‌پسند و دستان پینه‌بسته «عبدالعال» را از دیگر قاریان متمایز کرده بود