مخالفان توافق وین پس از قطعنامه شورای امنیت

با وجود آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته ای ایران (برجام) را در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رساند،…


منبع خبر: یورو نیوز

اخبار مرتبط: مخالفان توافق وین پس از قطعنامه شورای امنیت