سرخط
حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران در پايان سفرش به استان کردستان خبر داد که زبان و ادبيات کردی از مهر ماه سال جاری در دانشگاه‌های اين استان تدريس خواهد شد.