تصاویر: کلافگی جان کری در کنگره

تصاویر: کلافگی جان کری در کنگره
فردا

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: تصاویر: کلافگی جان کری در کنگره