برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت در آورده‌اند (بخش اول)، ژاله وفا

برای حفظ نظام در تسليم‌نامه، ايران را تحت قيمومت در آورده‌اند (بخش اول)، ژاله وفا »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » اين توافق‌نامه به صراحت ناقض صريح استقلال ايران است. ممنوعيت سخن گفتن و نقد نوشتن درباره تسليم‌نامه وين خود بزرگترين دليل بر اين نقض است. اين تسليم‌نامه حکم يک قرارداد استعماری منتهی در قرن ۲۱ را دارد! نظام ولايت فقيه با فراهم آوردن زمينه محتوای اين مذاکره و در انتها پذيرش آن، ايران را تحت قيمومت آمريکا و ساير قدرت‌های جهانی در آورده است

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: «برای حفظ نظام در تسلیم‌نامه، ایران را تحت قیمومت درآورده‌اند / بخش اول»