مالزی تأیید کرد که قطعات پیدا شده متعلق به هواپیمای مفقوده است

نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی تأیید کرد که قطعات هواپیمایی که اخیرا در جزیره رئونیون در غرب اقیانوس هند کشف شده است به هواپیمای شرکت هواپیمایی مالزی تعلق دارد که یک سال و پنج ماه پیش ناپدید شده بود.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: نخست وزیرمالزی: قطعه پیدا شده متعلق به بوئینگ مالزی است