نماینده مجلس: ذخایر آب ایران ۵۵ درصد کاهش یافت

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: ذخایر آب ایران ۵۵ درصد کاهش یافته است