عکس: هفتادمین سالگرد انفجار بمب اتمی در هیروشیما

در ساعت ۸:۱۰ صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵، یک بمب افکن بی ۲۹ آمریکا به نام انولا گی یک بمب اورانیومی را انداخت که در ارتفاع حدودا ۶۰۰ متری منفجر شد.

تصور می شود که فقط در آن روز ۷۰ هزار نفر کشته شده باشند. شمار خیلی بیشتری در اثر جراحات هولناک ناشی از تشعشعات اتمی در روزها، هفته ها و ماه های پس از آن جان باختند.

منبع خبر: روز

اخبار مرتبط: مراسم هفتادمین سالگرد انفجار اتمی در هیروشیما برگزار شد