داعش مسئولیت انفجار عربستان را بر عهده گرفت

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: داعش مسئولیت حمله انتحاری به ماموران نمازگزار عربستان را بر عهده گرفت