سرخط
یکی از مقامات آلمان با ادعای اینکه توافق هسته‌ای با ایران به امنیت‌ بیشتر رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد، گفت که رد کردن توافق در کنگره آمریکا نوعی کابوس و فاجعه خواهد بود.