سرخط
مقام‌های امنیتی در کابل گفته‌اند که حمله انتحاری به یک مرکز آموزش پلیس در این شهر روی داده است. گفته شده که مهاجم لباس نظامی به تن داشته و بمب همراه خود را در میان نیروهای پلیس که در حال ورود به این مرکز بودند، منفجر کرده است.