سرخط
ایمان مبعلی و علی دایی پیش از مسابقه روز گذشته نفت و صبا برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.