وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان در اثر حمله انتحاری کشته شد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: در یک عملیات انتحاری وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان کشته شد