هر ۵ دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: ربیعی: هر 5 دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود